Mesleksel Değerler ve Etik


DÖNEM 1

1.BLOK KURULU (TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ 1)

Tıbbi etik kavramını tanımlayabilme

Hekimlik ve etik kavramlarını tartışabilme

 

DÖNEM 2

1.BLOK (SİNİR BİLİMLERİ)

İlaç kullanımı

Tıp tarihinde hasta-hekim ilişkileri

Polifarmasi ve etik sunumu

2.BLOK (SOLUNUM-DOLAŞIM)

Makale ödevlerine yönelik tanıtım

3.BLOK (TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ 2)

Bulaşıcı hastalıklar ve etik

Tarihte sağlık hizmetlerinin gelişimi

Bulaşıcı hastalıklar tarihi konulu sunum ve makale ödevine yönelik uygulamalar

4.BLOK (GİS- METABOLİZMA)

Sağlık ve Hukuk

Bilimsel araştırmalarda etik sorunlar

Tarih boyunca sağlık kuruluşları

5.BLOK (ÜROGENİTAL- ENDOKRİN)

Makale ödevine yönelik uygulamalar

 

DÖNEM 3

1.BLOK (ÜROGENİTAL-ENDOKRİN)

Genetik ve etik (Etik sorunlar)

2.BLOK (SOLUNUM-DOLAŞIM)

Tıbbi etik ilkeleri

Film ödevleri

3.BLOK (SİNİR BİLİMLERİ)

Olgu tartışması

4.BLOK (DERİ-LOKOMOTOR)

Engelli bireylerle iletişim

5.BLOK (GİS)

Organ aktarımı ve etik sorunlar

6.BLOK (YAŞAM DÖNGÜSÜ)

Güncel etik sorunlar